Sacramentsgilde Bergeijk

 

 

Allereerste keizer.

 

Voor het eerst sinds de oprichting van het Sacramentsgilde van Bergeijk in 1537 heeft het gilde een keizer, nl Henk Vrenken.
Je kunt keizer worden als je drie maal achter elkaar voor koning hebt geschoten. Henk Vrenken presteerde het om voor de derde keer het koningsschieten te winnen en werd daardoor direct keizer voor het leven.

Voor de keizer wordt vervolgens een zilveren keizersschild ontworpen en vervaardigd, in samenwerking met de keizer zelf. Tijdens een speciale mis wordt het keizersschild gezegend waarna de keizer het schild mag dragen.

 

 

 


 

 

 

                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

­

 

 

 

 

 

Sacramentsgilde plant bijzondere boom.

 

Hoofdman Jos de Haas is met algemene stemmen herkozen voor een nieuwe termijn. Uit dankbaarheid voor dit getoonde vertrouwen wilde Jos iets blijvends schenken aan het Gilde. Zijn keuze viel op het planten van een keizersboom, nl een rode beuk en ook een plaquette referend aan deze bijzondere gebeurtenis.

40-jarige jubilarissen tijdens de Teerdag van het Gilde van het Heilig Sacrament.

 

Op 14 september 2019 vierde het Gilde vh Heilig Sacrament haar jaarlijkse teerdag. De Teerdag stamt nog uit de tijd dat de gilden een keer per jaar de pot verteerde. Met andere woorden ze maakten de kas leeg door te feesten. Een oud gebruik dat meestal in het najaar plaatsvond. Voor het invallen van de winter die veelal gepaard ging met nat en kou, een mooie opsteker om de winter mee in te gaan. Het nieuwe jaar naderde en dan werd er weer contributie betaald en hiermee was de cyclus rond.

In deze tijd kennen we het gebruik nog. Daarom houden we onze teerdag ook aan het einde van de zomer, namelijk op de tweede zaterdag van september. Het grote verschil met vroeger is dat wij niet zo veel ontberingen meer tegemoet gaan in de winterperiode, ook economisch gezien is het niet al te sterk als je telkens de pot verteerd.  Wij hebben kostuums te betalen, sjerpen en hoeden, trommen en vendels en een vaandel. Wij reserveren gelden voor kostuums, voor onderhoud gebouw en tuinonderhoud. Ook nu in de 21ste eeuw vinden we de teerdag belangrijk, het is en blijft een voortvloeisel uit tijden achter ons. De invulling van de teerdag verschilt nauwelijk met die van 400 jaren en langer geleden.

Eens in de 3 jaren vind het Koningschieten plaats en dan is het programma iets anders dan normaal. Het Koningsschieten heeft vorig jaar plaats gevonden. Dit jaar zijn we de dag begonnen met het afhalen van enkele jubilarissen, die allen 40 jaar lid van ons gilde zijn. Om 10.00 u werd in de Hofkerk een heilige mis opgedragen door onze gildebroeder pastor H. de Groof. Na afloop volgde een hernieuwing van de eed van trouw. Vervolgens zijn we naar het gildehuis gegaan voor koffie met gebak. Daarna werden de jubilarissen door de voorzitter van Kring Kempenland, de Hr.R.van Hooff, de zilveren kringonderscheiding opgespeld. Na de Brabantse koffietafel werd het nieuwe ingeboonde gildelid, Richard van Dijk geinstalleerd. Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde teerdag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

van links naar rechts: Hoofdman Jos de Haas en gildebroeders

                                    Piet Slenders en Antoon Rijkers.                                                    Nieuwe gildebroeder: Richard van Dijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe Koning 2018

 

Op 8 september schoot Joop Valkenaars zich koning na het drieenzestigste schot. Joop is nu voor drie jaar koning van het  Gilde. De koning werd s'avond afgehaald door het voltallige gilde. In het gildehuis werd de eed aan het gilde afgelegd en mocht de koning over het hoofdvaandel als eerste het gildehuis betreden. Daarna was er een goed verzorgde brabantse koffietafel met aansluitend een feestavond.

 

   De mooi versierde koningsvogel.

De trotste koning Joop Valkenaars.

Beste gaaischutter 2019

 

Op 25 november is bij het Gilde v/h H. Sacrament, de "Beste Gaaischutter 2019" bekend geworden. Middels een onderlinge wedstrijd, waaraan de schutters van de afgelopen zomer aan mee mochten doen, werd de "Beste Gaaischutter 2019" bepaald. De deelnemers die gerechtigd waren om hier aan deel te nemen, waren: Jos de Haas - Wim Evers - Han Willems - Joop Valkenaars - Noud Bergmans - Richard van Dijk - Huub Geboers - Frans Donkers - Piet Lievens en Jan van Poppel. Na een spannende wedstrijd, waarbij de diverse schutters de kans hadden om "Beste Gaaischutter 2019" te worden, was het uiteindelijk ons aspirant-lid Richard van Dijk, die met het 29ste schot de Gaai naar beneden haalde. Richard heeft hiermee laten zien dat hij een prima schutter is en een aanwinst voor onze vereniging. De schietcommissie feliciteert hem met deze titel. Na afloop werden door de Koning van onze gilde, aan de deelnemers mooie vleesprijzen uitgereikt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.