Het inbonen:

De traditie van het inbonen van nieuwe leden: Tijdens de algemene ledenvergadering van het Sacramentsgilde worden nieuwe leden geboond. Dit bonen staat synoniem voor de ballotage van nieuwe leden en stamt nog uit de tijd dat niet iedereen kon schrijven. De Hoofdman beveelt eerst het aspirant-lid aan de stemgerechtigde gildeleden aan. Ieder lid krijgt twee bonen, een witte en een zwarte boon. De witte boon wil zeggen "voor" en de "zwarte" wil zeggen tegen. De stemming is geheim en ieder lid kan zo zijn voor- of afkeur geven. Voorafgaand aan het bonen is er voor het nieuwe lid en het gilde een kennismakingsperiode van ongeveer een jaar. Tijdens deze periode is het niet alleen kennismaken met de leden maar vooral ook met de traditionele gebruiken en de diverse activiteiten. Op de jaarlijkse Teerdag wordt je dan op tradionele wijze ingehaald, je legt de eed van trouw af met je rechterhand op het hoofdvaandel. Samen met je eventuele partner wordt je gehuldigd met een bloemenkrans zoals onze traditie voorschrijft. Daarna zijn  de gildebroeders en zusters in de gelegenheid om de nieuwe leden te feliciteren.

 

 

 

 

 

 

Hoe oud het gilde precies is, is onbekend. Oude archivalia ontbreken bij het gilde. Volgens N.P.Franken zijn deze bij de hoofdman op het laatst van de negentiende eeuw (ca 1875) verbrand. Onbewezen is de stelling dat het gilde een reglement van een Bossche bisschop zou hebben gekregen. Wel is er een vermelding van 1610 dat het gilde in 1537 met de bouw van een kapel in de kerk begon, welke in 1540 werd voltooid. In 1648 bestond de kapel nog. Het oudste koningsschild in de vorm van een elfpuntige ster dateert van september 1820. De volle, holle, kleine vogel en het "patroonsteken" (een monstrans) dateren waarschijnlijk uit dezelfde tijd. Het gilde, dat van oorsprong een kerkelijke broederschap is, ging in de loop van de tijd schieten, maar wanneer is onbekend. De schutsboom stond echter al voor 1830 ''sinds onheugelijke tijd in de Straat, van 't Eind naar 't Lind". Tijdens de omwenteling van 1830 werd, waarschijnlijk tersluiks, koning geschoten op de wieken van de molen. Daar richtte in 1839 het Heilig Sacramentsgilde samen met het Sint Jorisgilde een schutsboom op; later vervangen door een schutsboom op 't Eind, waar deze tot de tweede wereldoorlog is blijven staan. De naam van het gilde duidt op de band die met de kerk bestond.